Warszawa, 28 grudnia 2018 r.

Zaproszenie
Kochani Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,
Rok 2019 jest rokiem Jubileuszu Konkursu „Być Polakiem” i z tej okazji uczestnik, którego
nadesłana praca otrzyma kolejny numer 5000 (dotychczas w dziewięciu edycjach wpłynęło 4724
prace), zostanie zaproszony do Polski, jako Gość Specjalny i będzie uczestniczył Gali na Zamku
Królewskim i w wycieczce.
Przed dziesięcioma laty rozpoczęliśmy dialog o sprawach polskich z młodą Polonią
i tą młodzieżą, która kiedyś wyemigrowała za granicę. Był to rok 30- lecia rejestracji Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Prosiliśmy wtedy, aby uczestnicy Konkursu
zebrali rodzinne wspomnienia, jak ich bliscy, żyjący poza granicami, walczyli o wolną Polskę. Ilość
i jakość prac konkursowych przeszły nasze najśmielsze oczekiwania i potwierdziły tezę, że wolność
wywalczyliśmy wspólnie, my w kraju i Polacy w świecie. Powodzenie pierwszej edycji Konkursu
dowiodło jego ważkości dla dzieci i młodzieży polonijnej. Dlatego przez kolejne lata
realizowaliśmy Konkurs na całym świecie. Przez ten czas około tysiąca nagrodzonych uczestników
gościliśmy na dorocznych Galach na Zamku Królewskim w Warszawie.
W roku 2019 chcemy do udziału w Konkursie zaprosić wszystkich dotychczasowych
uczestników i tych, którzy go dopiero poznają. Proponujemy temat, który przede wszystkim
zaangażuje Wasze emocje i uruchomi wyobraźnię. Pozwoli to subiektywnie, przez Wasze polskie
„okulary”, spojrzeć na różnie odczuwane barwy i odcienie polskości. To z kolei pomoże udzielić
sobie samemu szczerej odpowiedzi na pytania: Dzięki komu zacząłem czuć się Polakiem?, Kto
lub co sprawia, że chcę umacniać polskość? A może dzięki komuś lub czemuś poczułem dumę
z faktu przynależności do Narodu Polskiego?
Z całą pewnością dom rodzinny, polska szkoła, polski Kościół mają ogromny wpływ na
określenie i wzmacnianie waszej tożsamości narodowej. O roli tych instytucji w kształtowaniu
polskości moglibyście pisać dużo i prawdziwie. Mamy jednak dla Was zadanie, będące nie lada
wyzwaniem. Chcemy poznać prawdziwe opinie dziewcząt i chłopców co sprawiło i co sprawia, że
czujecie się Polakami, zachowując szacunek dla kraju, w którym żyjecie? Interesują nas
spostrzeżenia, kto i co motywuje Was do zainteresowania się polską historią i współczesnością.
Proponujemy jeden temat dla wszystkich grup wiekowych. To szczere, nieudawane
uzasadnienie będzie największą wartością Waszej pracy konkursowej. Naturalnie nie zaniedbujcie
troski o piękno języka polskiego.

Temat jubileuszowy:
Jestem Polakiem!

Czekamy z ogromną ciekawością i niecierpliwością na Wasze prace konkursowe i czekają na Was
piękne nagrody, m.in. przyjazd do Polski na Galę i wycieczka. Prace należy nadsyłać w
nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2019 r.
Forma przygotowania pracy dla grup wiekowych pozostaje bez zmian. To jest:
 Grupa I, 6 – 9 lat – prace plastyczne.
Proszę wysłać pocztą na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska
 Grupa II, III, IV, 10 – 22 lata – prace literackie.
Proszę wysłać emailem: bycpolakiem2019@gmail.com
 Grupa V, 10 -22 lata – prace filmowe.
Proszę wysłać za pomocą serwisu: wetransfer.com (bycpolakiem2019@gmail.com )
Życzymy powodzenia w imieniu Komitetu Organizacyjnego:
Koordynator Przewodniczący Jury Przewodnicząca Jury, Moduł A Rzecznik Prasowy
Marek Machała Roman Śmigielski Helena Miziniak Halina Koblenzer

Przewodnicząca Konkursu
Joanna Fabisiak


Leave a Reply